Skip to main content

Subtilitățile nostrificării sau recunoașterii actelor de studii moldovenești

Dorinţa de a te manifesta în străinătate – de a face studii sau a-ţi găsi un loc de muncă – cere recunoaşterea actelor de studii. Pregătirea întregului set este legată de traducerea documentelor şi legalizarea lor.

În toate timpurile s-a pus preţ pe investiţiile în învăţământ. În zilele noastre a devenit posibilă efectuarea unor studii de bună calitate în instituţii de prestigiu din străinătate. S-au lărgit “orizonturile educaţiei” şi pentru cetăţenii Republicii Moldova, cu atât mai mult, în lumina parcursului de integrare europeană.

Însă, după cum a menţionat într-un interviu special doamna Ludmila Pavlov, şef al Direcţiei pentru Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană în cadrul Ministerului Educaţiei, cetăţenii noştri continuă să perceapă multe lucruri prea superficial. Astfel, de exemplu, faptul adoptării acordurilor bilaterale privind recunoaşterea diplomelor încă nu înseamnă că în practica internaţională acest proces se produce în mod automat.

Recunoaşterea actului de studii reprezintă o procedură care se numeşte, în dreptul internaţional, nostrificare şi care cuprinde compararea disciplinelor învăţate, conţinutul programelor de studii etc. Acest lucru e valabil pentru toate tipurile de documente referitoare la studii, inclusiv documentele ce ţin de atribuirea titlurilor şi gradelor ştiinţifice.

Republica Moldova a încheiat acorduri de recunoaştere a diplomelor cu Bulgaria, România, Rusia şi Ucraina. Cu toate acestea, chiar şi pentru aceste ţări va fi nevoie cel puţin de  traducerea notarială a documentelor şi aplicarea unei ştampile speciale care se numeşte apostilă.

Pentru alte ţări procedura poate fi şi mai complexă. În Germania, de exemplu, autorităţile cer ca actele de studii să fie confirmate prin supralegalizare. Cerinţe proprii faţă de setul de documente există şi în Italia, unde pentru confirmarea atestării juridice a actelor de studii se eliberează ca rezultat un certificat special sau aşa-numita Dichiarazione di Valore in loco. Și acest lucru este unul explicabil, deoarece conformitatea actelor de studii oferă posibilitate cetăţeanului să-şi continue studiile, să se perfecţioneze, precum şi să lucreze în specialitatea sa în ţara respectivă. Cu toate acestea, pentru unele acte recunoaşterea deplină poate prevedea studii suplimentare, examene, inclusiv în limba acelei ţări unde ele se prezintă.

Angajaţii Ministerului Educaţiei realizează o activitate de facilitare a recunoaşterii actelor locuitorilor Republicii Moldova. La etapa unor negocieri active se află acordurile cu Ciprul şi Letonia. În perspectivă se planifică semnarea acordurilor bilaterale cu o serie de ţări europene unde există un mare număr de migranţi proveniţi din ţara noastră. Planurile imediate sunt legate de astfel de ţări precum Italia, Spania, Germania, Grecia, Portugalia şi Franţa.

În ziua de azi nu mai este nevoie de a “asedia” Ministerul Educaţiei pentru a clarifica ce şi cum trebuie de perfectat. Subtilităţile îndeplinirii formalităților în vederea recunoaşterii actelor de studii moldoveneşti sunt bine cunoscute de angajaţii birourilor de traduceri ale companiei Diplom.

Angajaţii birourilor de traduceri Diplom:

  • vă vor consulta asupra procedurilor juridice necesare legate de actele de studii într-o ţară concretă,
  • vor face o traducere de calitate corespunzătoare a actelor cu autentificare notarială,
  • vor asigura aplicarea apostilei sau efectuarea procedurii de supralegalizare.

Noi perspective şi un viitor demn, pe baza unor acte perfectate corect!