Skip to main content

Diploma moldovenească - o posibilitate de a munci în străinătate.

Rezultatul obţinerii studiilor superioare în Republica Moldova este diploma moldovenească, care constituie o bază bună atât pentru continuarea studiilor, cât şi pentru încadrarea în muncă, inclusiv în străinătate.

Studierea la o instituţie de învăţământ superior pentru obţinerea unui grad de educaţie corespunzător este un pas important pentru dobândirea profesiunii necesare şi pentru creşterea în carieră. Apropo, acum sistemul de învăţământ din Moldova este, efectiv, adaptat la condiţiile de piaţă şi se bazează pe aşa-numitul sistem Bologna, care stă la baza educaţiei în multe ţări din întreaga lume. De aceea, îndoielile multor tineri – “Va fi recunoscută diploma moldovenească în străinătate? Voi putea să mă angajez cu ea la lucru în străinătate?” – practic nu au un suport solid.

Sistemul pe trepte de obţinere a studiilor superioare în Moldova este destul de comod şi practic pentru obţinerea rapidă a specializării şi a posibilităţii pentru o ulterioară perfecţionare.

Astfel, etapa iniţială de învăţământ superior de grad non-universitar pot fi studiile într-un colegiu profesional şi obţinerea specializării în asemenea sfere solicitate ale economiei precum agricultura, medicina, construcţiile, pedagogia şi altele.

Următoarea etapă necesară pentru obţinerea diplomei moldoveneşti de studii superioare incomplete este finalizarea primei trepte de studii universitare şi obţinerea diplomei de licenţă.

În final, cea de-a doua treaptă de studii universitare oferă posibilitatea de a obţine studii superioare complete şi diploma de magistru în specialitatea corespunzătoare. O alternativă interesantă este obţinerea unei diplome de licenţă într-o specialitate, şi o diplomă de master în altă specialitate, apropiată, în acest caz, şansele de angajare cresc.

Aşadar, diploma moldovenească este obţinută, dar putem să obţinem cu ea un loc de muncă în străinătate? Trebuie remarcat faptul că recunoaşterea diplomei permite angajarea la muncă în primul rând în ţările CSI şi România, cu condiţia că disciplinele studiate coincid cu programul din instituţiile de învăţământ din ţara de ocupare a forţei de muncă. Mai mult decât atât, angajatorii din multe ţări europene şi SUA sunt destul de loiali faţă de învăţământul din Moldova.

În cazul angajării la o întreprindere de stat, va trebui să susţineţi un examen sau un test de cunoaştere a limbii, de asemenea, un examen la specialitate. În acest caz, va fi necesară procedura de legalizare a diplomei, pentru care în Moldova va trebui sa vă adresaţi la Ministerul Educaţiei şi să pregătiţi traducerea notarial legalizată. La angajarea într-o întreprindere privată, condiţiile pot fi mai simple – angajatorul decide dacă candidatul este potrivit sau nu.

În cazul angajării la un loc de muncă în străinătate, contează foarte mult legislaţia ţării respective aplicabilă candidaţilor străini şi cunoaşterea limbii ţării de angajare.

De aceea, planificând angajarea la un loc de muncă în străinătate, trebuie să se acorde atenţie în primul rând acestor aspecte. În cazul în care angajatorul a fost găsit, candidatul îndeplineşte perfect cerinţele acestuia – diploma moldovenească va fi un argument bun în favoarea unei activități în câmpul muncii de perspectivă.