Skip to main content

Diploma din Moldova - continuarea studiilor în străinătate

Studierea la o instituţie de învăţământ superior din Moldova şi, ca rezultat, diploma obţinută în Moldova este o şansă bună pentru continuarea studiilor sau încadrarea în muncă în străinătate.

Obţinerea studiilor superioare în zilele noastre este o şansă bună pentru viitorul unui tânăr cu perspectivă, mai ales în cazul în care profesiunea lui este foarte cerută pe piaţa forţei de muncă.

Cu toate acestea, mulţi tineri din Republica Moldova îşi pun o întrebare legitimă: “Pe cât de apreciată este diploma moldovenească în străinătate? Este ea recunoscută? Oferă ea şanse pentru continuarea studiilor?”

În primul rând, vrem să atragem atenţia scepticilor care se îndoiesc de faptul că în prezent sistemul de educaţie şi de obţinere a unei diplome în Republica Moldova a trecut printr-o etapă de reformă şi este adaptată la sistemul Bologna, recunoscut în multe ţări europene ca sistem de învăţământ de bază.

În conformitate cu acest sistem, studiile superioare de grad non-universitar pot fi obţinute în colegii cu un curs de specializare de scurtă durată, în asemenea domenii precum agronomie, pedagogie, medicină, construcţii şi altele, finalizându-se cu obţinerea unei diplome de studii superioare prescurtate. Diploma de acest grad oferă largi posibilităţi atât pentru angajarea în muncă în acord cu specialitatea respectivă, cât şi pentru continuarea studiilor în cadrul diverselor programe educaţionale, inclusiv în străinătate.

Studiile superioare universitare se împart în două trepte. Prima treaptă include studiile superioare incomplete (de obicei 3 ani de instruire) şi obţinerea unei diplome de licenţă. Obţinerea unei astfel de diplome îţi oferă, de asemenea, posibilitatea ocupării unui loc de muncă în Moldova şi a continuării studiilor peste hotarele ţării în specialitatea corespunzătoare.

Cea de-a doua treaptă de studii superioare universitare durează de la 2 la 3 ani şi duce la obţinerea diplomei de master, care de asemenea este actuală în condiţiile de piaţă. O astfel de diplomă din Republica Moldova este chiar mai preferabilă pentru angajarea în întreprinderile cu capital străin, deoarece se consideră ca o confirmare a studiilor superioare complete.

După studiile universitare, la dorinţă, vă puteţi continua studiile în cadrul învăţământului post-universitar pentru obţinerea unui grad academic. Diploma de magistru corespunde în totalitate nivelului de exigenţe faţă de asemenea studii în străinătate.

Recunoaşterea diplomei obţinute în Moldova în altă ţară este absolut posibilă. Să examinăm cazul când titularul diplomei de studii superioare de diferite trepte din Moldova este interesat în continuarea studiilor. Pentru un şir întreg de ţări, inclusiv ţările CSI şi România, diploma din Republica Moldova este suficientă pentru obţinerea următoarei trepte de învăţământ. Cu atât mai mult că cu multe ţări sunt încheiate programe speciale de parteneriat. Pentru înregistrarea juridică, este necesară aşa-numita legalizare a diplomei, care este implementată de Ministerul Educaţiei, şi traducerea legalizată notarial în limba ţării în care urmează să activeze titularul diplomei. Se ştie că, în cazul de faţă, o problemă mult mai importantă este cunoaşterea limbii în care se prevăd studiile. Candidatul trebuie să susţină cu succes testul de cunoaştere a limbii, sau trebuie să se înscrie la cursuri pregătitoare de limbi străine.

Continuarea studiilor de orice treaptă peste hotare, având diploma din Republica Moldova, este un lucru real şi cu perspectivă, practic, în orice ţară!