Skip to main content

Traducere juridică

Traducerea juridică la biroul Diplom - garanția calității și a corespondenței precise cu originalul!

Traducerea juridică este cel mai înalt "pilotaj" al serviciilor de traducere!

Traducerea juridică este considerată pe bună dreptate una dintre cele mai complexe. Trebuie să transmită cu precizie sensul legal al originalului, bazat pe termeni speciali utilizați în legislația țării de destinație. Aceste texte sunt supuse unor cerințe ridicate, și anume:

  • transmiterea cu exactitate și adecvare a sensului și formulărilor originalului;
  • precizia potrivirii termenilor juridici;
  • claritatea expunerii.

O dificultate suplimentară a traducerii juridice constă în faptul că texte originale și traduceri sunt organizate în cadrul diferitelor sisteme juridice și folosesc formulări diferite, astfel încât traducătorul trebuie să aibă cunoștințe în domeniul jurisprudenței ambelor țări. Astfel de specialiști sunt integrați în echipa de traducători a biroului specializat DIPLOM, care furnizează cu succes servicii de traducere clienților din Moldova și din alte țări de mai bine de 18 ani.

Traducerea juridică poate fi necesară pentru:

  • încheierea de contracte;
  • expertiză/examinarea actelor legislative necesare sau a proiectelor acestora, precum și avize, documente judiciare etc.;
  • legalizarea actelor;
  • elaborarea pachetului de documente de înființare;
  • elaborarea documentelor de afaceri - procuri, planuri de afaceri, proiecte de investiții;
  • legalizarea tuturor tipurilor de documente personale sau corporative.

Experiența și calificările traducătorilor biroului Diplom garantează o corespondență completă între text și conținutul original. În caz de necesitate, traducerea juridică poate fi realizată sub formă bilaterală (cu două coloane), păstrând în totalitate elementele ilustrative - tabele, grafice, formule etc. Un serviciu suplimentar este autentificarea notarială a corectitudinii și preciziei documentului tradus, ceea ce reprezintă legalizarea oficială a acestuia. După aceasta, documentul obține caracterul său legal definitiv.

Traducerea juridică la biroul de traduceri Diplom - garanția calității și a corespondenței precise cu originalul!