Skip to main content

Traduceri notariale

Traducerea notarială a documentelor - clară și în conformitate cu cerințele legale

Notarii publici certifică autenticitatea juridică a unei varietăți de documente, fie că este vorba de contracte pentru companii sau certificate pentru persoane fizice. Cu toate acestea, atunci când este necesar să se prezinte un document străin în Republica Moldova sau un document moldovean în străinătate, o traducere notarială autentificată este obligatorie. Biroul nostru de traduceri oferă acest serviciu, respectând toate nuanțele și cerințele traducerii notariale.

Care este particularitatea?

Essența procedurii de traducere notarială constă în autentificarea semnăturii traducătorului autorizat. Traducătorii cu înaltă calificare trec prin certificare la Ministerul Justiției al Republicii Moldova și sunt înregistrați într-un registru special disponibil notarilor.

Având autoritatea de a certifica autenticitatea documentelor și a semnăturilor, notarii confirmă (atestă) că traducerea este făcută de un traducător certificat și, alături de acesta, poartă responsabilitatea pentru calitatea și conformitatea legislativă a documentului.

Ce este necesar?

Pentru procedura corectă a traducerii notariale, este necesar să prezentați biroului nostru următoarele opțiuni:

 • Originalul documentului corespunzător (text);
 • O copie a documentului autentificată în Republica Moldova;
 • O copie a documentului autentificată în străinătate cu mențiunea "apostilă" sau însoțită de legalizarea consulară.

Documentele trebuie să aibă un aspect intact, fără ștersături, modificări, corectări sau adnotări. În caz contrar, notarul poate refuza autentificarea traducerii documentelor.

În lipsa apostilei sau a legalizării consulare, dar în cazul necesității lor, biroul nostru poate furniza aceste servicii la cererea clientului.

Pentru ce documente poate fi necesară o traducere notarială?

Lista acestor documente este destul de extinsă:

 • Toate tipurile de documente de identitate - pașapoarte naționale și străine, certificate de pensie, cărți de identitate militară etc.;
 • Toate tipurile de certificate emise de Starea Civilă, inclusiv certificate de naștere, căsătorie, de stare civilă, deces și altele;
 • Documente de muncă - extrase din carnetul de muncă, certificate de la locul de muncă etc.;
 • Documente de educație - de la cărțile de studențe și carnetele de note la certificate, diplome și altele;
 • Documente legate de locul de rezidență - certificate, extrase din registrul de casă, contracte de vânzare-cumpărare și/sau donație de proprietate;
 • Certificate și extrase medicale;
 • Documente de afaceri legate de activități comerciale - documente de constituire, statutare, contracte, procuri etc.;
 • Documente financiare și bancare;
 • Documente legate de dreptul de proprietate - patente, licențe, certificate de autor și altele;
 • Permis de conducere și documente legate de vehicule sau alte mijloace de transport;
 • Orice certificate și texte.

Indiferent de nivelul de complexitate și tipul documentului, personalul nostru va efectua traducerea notarială a documentelor în mod profesionist și în termenii stabiliți.

Pentru a comanda traducerea notarială, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: +373 (22) 26-11-27; +373 (79) 26-11-27.